കുടുംബശ്രീ അര്‍ബന്‍ ലേണിങ്ങ് ഇന്റേണ്‍ഷിപ് പ്രോഗ്രാം: അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: കുടുംബശ്രീ മുഖേന സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പാക്കുന്ന ദേശീയ നഗര ഉപജീവന ദൗത്യം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി  അര്‍ബന്‍ ലേണിങ്ങ് ഇന്റേണ്‍ഷിപ് പ്രോഗ്രാമി(The Urban Learning Internship Programme)ലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. കുടുംബശ്രീ ഓക്‌സിലറി ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍ഗണന. ഒരു നഗരസഭയില്‍ ഒരാള്‍ വീതം കേരളത്തിലെ 93 നഗരസഭകളിലും കുടുംബശ്രീ സംസ്ഥാനമിഷനില്‍ മൂന്നു പേര്‍ക്കുമാണ് ഇന്റേണ്‍ഷിപ്പിന് അവസരം. സംസ്ഥാനമിഷനില്‍ മൂന്നു മാസവും നഗരസഭകളില്‍ രണ്ടു മാസവുമാണ് ഇന്റേണ്‍ഷിപ് കാലാവധി. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവര്‍ക്ക് പ്രതിമാസം 8000 രൂപ സ്‌റ്റൈപെന്‍ഡും കേന്ദ്ര ഭവന നഗരകാര്യ […]

കുടുംബശ്രീ ജനകീയ ഹോട്ടലുകള്‍ക്ക്  33.6 കോടി സബ്സിഡി അനുവദിച്ചു –  1198 ജനകീയ ഹോട്ടലുകളിലെ 5043 സംരംഭകര്‍ക്ക് നേട്ടം

കുടുംബശ്രീ മുഖേന സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പാക്കുന്ന ജനക്ഷേമ പദ്ധതിയായ ജനകീയ ഹോട്ടലുകള്‍ക്ക് സബ്സിഡിയിനത്തില്‍ 33.6 കോടി രൂപ അനുവദിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തര(സ.ഉ.(സാധാ) നം. 2260/2023/ ത.സ്വ.ഭ.വ 17-11-2023)വായി. കേരളമൊട്ടാകെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന 1198 ജനകീയ ഹോട്ടലുകളിലെ അയ്യായിരത്തിലേറെ കുടുംബശ്രീ വനിതാ സംരംഭകര്‍ക്ക് ഇത് ഏറെ ആശ്വാസമാകും. 2022 ഡിസംബര്‍ മുതല്‍ 2023 ഓഗസ്റ്റുവരെയുള്ള സബ്ഡിസി കുടിശികയായ 41.09 കോടിയിലാണ് ഇപ്പോള്‍ 33.6 കോടി രൂപ അനുവദിച്ച് ഉത്തരവായത്. ഈ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം കുടുംബശ്രീക്ക് വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ള പദ്ധതി വിഹിതമായ 220 കോടി രൂപയില്‍ […]

വരുന്നൂ കുടുംബശ്രീ ഓക്‌സോമീറ്റ് @ 23, പരിശീലകര്‍ക്കുള്ള പരിശീലനം സംഘടിപ്പിച്ചു

വന്‍വിജയമായിത്തീര്‍ന്ന കുടുംബശ്രീ അയല്‍ക്കൂട്ടാംഗങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ‘തിരികെ സ്‌കൂളില്‍’ ക്യാമ്പെയിന്‍ മാതൃകയില്‍ ഓക്‌സിലറി ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങള്‍ക്കും 18നും 40നും ഇടയില്‍ പ്രായമുള്ള യുവതികള്‍ക്കും വേണ്ടി ഓക്‌സോമീറ്റ് @ 23 സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ഡിസംബര്‍ 23ന് കുടുംബശ്രീ സി.ഡി.എസുകളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് മീറ്റ്. ഇതിനായുള്ള സംസ്ഥാനതല പരിശീലകര്‍ക്കുള്ള പരിശീലനം നവംബര്‍ 14,15 തീയതികളില്‍ തൃശ്ശൂരിലെ കിലയില്‍ സംഘടിപ്പിച്ചു.  ഓക്‌സിലറി ഗ്രൂപ്പുകളെ നവീകരിക്കുന്നതിനും വിപുലീകരിക്കുന്നതിനുമാണ് മീറ്റ്. സാമൂഹ്യ, സാംസ്‌ക്കാരിക മേഖലകളില്‍ ഇടപെടാനുള്ള ഓക്‌സിലറി ഗ്രൂപ്പുകളുടെ നൈപുണ്യം വികസിപ്പിക്കുകയും നൂതന ഉപജീവന സാധ്യതകള്‍ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താന്‍ […]

ചലനം 2023 മെന്ററിങ് ക്യാമ്പ് പത്തനംതിട്ടയിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു

നഗര കുടുംബശ്രീ സിഡിഎസ്സുകളുടെ സംഘടനാ സംവിധാനം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ചലനം ജില്ലാതല മെന്ററിങ് ക്യാമ്പ് പത്തനംതിട്ടയിൽ നവംബർ 13 മുതൽ 16 വരെ സംഘടിപ്പിച്ചു. കുന്നന്താനം സിയോൻ റിട്രീറ്റ് സെന്ററിൽ കുടുംബശ്രീ പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ മിഷൻ കോ- ഓർഡിനേറ്റർ ആദില ക്യാമ്പിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു.  പത്തനംതിട്ട, അടൂർ, പന്തളം, തിരുവല്ല നഗരസഭകളിലെ കുടുംബശ്രീ സി.ഡി. എസ് ചെയർപേഴ്സൺമാരും ഉപസമിതി കൺവീനർമാരുമാണ് പരിശീലനത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്.  ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ കുന്നന്താനം സി.ഡി.എസ് ചെയർപേഴ്സൺ രഞ്ജിനി അജിത് അധ്യക്ഷയായി. കുടുംബശ്രീ സംസ്ഥാന മിഷൻ […]

സംരംഭകത്വം ആശയങ്ങളുണ്ടോ… എങ്കില്‍ നേടാം സമ്മാനം

നൂതന സംരംഭ ആശയങ്ങള്‍ ഉള്ളിലുള്ളവരാണോ നിങ്ങള്‍. എങ്കില്‍ അത് പങ്കുവച്ച് 5000 രൂപ ഒന്നാം സമ്മാനം നേടാന്‍ അസുലഭ അവസരം ഇതാ. അടുത്തമാസം എറണാകുളം ജില്ലയില്‍ കുടുംബശ്രീ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ദേശീയ സരസ് മേളയുടെ ഭാഗമായാണ് പൊതുജനങ്ങള്‍ക്കായി ‘ ഇന്നൊ എക്‌സ്‌പ്ലോസീവ് ‘ എന്ന ഈ സംരംഭ ആശയ മത്സരം നടത്തുന്നത്.  കേരളത്തിന്റെ സാഹചര്യങ്ങള്‍ക്കനുയോജ്യമായതും സ്ത്രീ സംരംഭങ്ങള്‍ക്കുതകുന്നതുമായ 10 ലക്ഷം രൂപയില്‍ താഴെ മുതല്‍ മുടക്ക് വരുന്നതുമായ സംരംഭങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളാണ് നല്‍കേണ്ടത്.  ഏത് മേഖലയിലെയും ആശയങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കും. ആശയത്തിനൊപ്പം […]

ചലനം ജില്ലാതല മെന്ററിങ് ക്യാമ്പ് പാലക്കാട് സംഘടിപ്പിച്ചു

നഗര സി.ഡി.എസുകളിലെ കുടുംബശ്രീ സംഘടനാ സംവിധാനത്തിലെ ഭാരവാഹികള്‍ക്ക് വിവിധ സര്‍ക്കാര്‍ പദ്ധതികള്‍ പരിചയപ്പെടുത്തുക, ചലനം, ചുവട് ആദ്യഘട്ട പരിശീലനങ്ങളുടെ നേട്ടങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തുക, സി.ഡി.എസുകളുടെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് വിഷയാധിഷ്ഠിത ആക്ഷന്‍ പ്ലാന്‍ തയാറാക്കുക എന്നിവയാണ് സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെ നടത്തുന്ന ഈ ക്യാമ്പിന്റെ ലക്ഷ്യം.  നവംബര്‍ 7 മുതല്‍ 10 വരെയായിരുന്നു ക്യാമ്പ്. മുണ്ടൂര്‍ ഐ.ആര്‍.ടി.സി യില്‍ പാലക്കാട് നഗരസഭാ ചെയര്‍ പേഴ്‌സണ്‍ പ്രിയ അജയന്‍ ഉദ്ഘാടനം നിര്‍വഹിച്ചു. മുണ്ടൂര്‍ സിഡിഎസ് ചെയര്‍ പേഴ്‌സണ്‍ രാധാഭായ് ടി അദ്ധ്യക്ഷയായ ചടങ്ങില്‍ ഒറ്റപ്പാലം […]

ബഡ്സ്  സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനിക്ക് ഉജ്ജ്വല ബാല്യം പുരസ്ക്കാരം

സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ‘ ഉജ്ജ്വല ബാല്യം ‘ പുരസ്ക്കാരം മലപ്പുറം തിരൂർ ബഡ്സ് സ്കൂളിലെ ഹന്ന ജഹൗറയ്ക്ക്.  ശിശുദിനാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് നവംബർ 14ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഹന്ന പുരസ്ക്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങി. കലാ കായികമേഖലയിൽ മികവ് തെളിയിച്ചിട്ടുളള ഹന്ന ചെറിയമുണ്ടം ഇരിങ്ങാവൂർ കൂർമ്മത്ത് വീട്ടിൽ ബഷീർ – മൈമുന ദമ്പതികളുടെ മകളാണ്.  ഗോവയിൽ 2024 ജനുവരിയിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ ഒളിംപിക്സിൽ ബാഡ്മിന്റണിൽ മത്സരിക്കാനുള്ള തയാറെടുപ്പിലാണ് ഇപ്പോൾ. എല്ലാ പിന്തുണയുമായി ബഡ്സ് സ്കൂളിലെ അധ്യാപിക പി. ഷൈജയുമുണ്ട്.

കൊച്ചി ദേശീയ സരസ്മേള 2023 – ലോഗോയും ടാഗ് ലൈനും തയാർ, നിതിനും ഷിഹാബുദ്ദീനും വിജയികൾ

ഈ ഡിസംബറിൽ കുടുംബശ്രീയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ എറണാകുളം കലൂർ അന്താരാഷ്ട്ര സ്റ്റേഡിയത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ദേശീയ സരസ് മേളയുടെ ലോഗോ പ്രകാശനം ബഹുമാനപ്പെട്ട നിയമ, വ്യവസായ, കയർ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ. പി. രാജീവ് നിർവഹിച്ചു. ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രാമീണ സംരംഭകരുടെ വൈവിധ്യമാർന്ന ഉത്പന്നങ്ങളും ഭക്ഷണ വിഭവങ്ങളും ഒരു കുടക്കീഴിൽ അണിനിരത്തുന്ന മേളയുടെ ലോഗോയും ടാഗ് ലൈനും തയാറാക്കാൻ സംഘടിപ്പിച്ച മത്സരത്തിൽ യഥാക്രമം പത്തനംതിട്ട സീതത്തോട് സ്വദേശിയായ നിതിൻ. എസും പാലക്കാട്‌ കുമ്പിടി സ്വദേശിയായ ഷിഹാബുദീൻ. ടിയും വിജയിച്ചു. “സ്വയം പര്യാപ്തതയുടെ ആഘോഷം […]

പി.എം. സ്വാനിധി – ഉപജീവനമാര്‍ഗമൊരുക്കാന്‍ വായ്പ നേടിയത് 51,046 ഗുണഭോക്താക്കള്‍

കുടുംബശ്രീ മുഖേന നഗരങ്ങളിലെ തെരുവുകച്ചവടക്കാര്‍ക്ക് ഉപജീവന മാര്‍ഗം കണ്ടെത്തുന്നതിനായി കേന്ദ്ര ഭവന നഗരകാര്യമന്ത്രാലയം നടപ്പാക്കുന്ന പി.എം.സ്വാനിധി പദ്ധതി വഴി വായ്പ ലഭ്യമാക്കിയത് 51,046 ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക്. സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ബാങ്കുകളുമായി സഹകരിച്ചാണ് പദ്ധതി നടത്തിപ്പ്. ഇതില്‍ 25,984 വായ്പകള്‍ നല്‍കി എസ്.ബി.ഐയും 10,485 വായ്പകള്‍ നല്‍കി കാനറാ ബാങ്കുമാണ് മുന്നില്‍. 2023 ഡിസംബറിനുള്ളില്‍ പരമാവധി തെരുവു കച്ചവടക്കാരെ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് അവര്‍ക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം.   കോവിഡ് വ്യാപന കാലത്ത് ഉപജീവനമാര്‍ഗം നഷ്ടമായ തെരുവു കച്ചവടക്കാര്‍ക്ക് […]

അതിജീവിതര്‍ക്ക് സമഗ്ര സേവനങ്ങള്‍: കുടുംബശ്രീ സ്നേഹിതയുടെ പ്രവര്‍ത്തന മാതൃക നാളെ ഇന്ത്യ ഏറ്റെടുക്കും- മന്ത്രി എം.ബി. രാജേഷ്

അതിജീവിതര്‍ക്ക് സമഗ്ര സേവനങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കുന്ന കുടുംബശ്രീ സ്നേഹിത-ജെന്‍ഡര്‍ ഹെല്‍പ് ഡെസ്കിന്‍റെ മാതൃക നാളെ ഇന്ത്യ ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി എം.ബി. രാജേഷ് പറഞ്ഞു. ജില്ലയില്‍ സ്നേഹിതയുടെ പത്താം വാര്‍ഷികാഘോഷവും കൗമാര വ്യക്തിത്വ വികസന പിന്തുണാ സംവിധാനമായ ‘കാലോ സപ്പോര്‍ട്ട് സെന്‍റര്‍’, പ്രസവാനന്തര വിഷാദം-അവബോധവും പിന്തുണയ്ക്കുമായുള്ള ‘ഫോര്‍ യു മോം’ സപ്പോര്‍ട്ട് സെല്‍ എന്നിവയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിര്‍വഹിച്ചു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.     സ്ത്രീപുരുഷ സമത്വം, ലിംഗപദവി തുല്യത, കുടുംബത്തിലെ ജനാധിപത്യവല്‍ക്കരണം എന്നിവയ്ക്കായി സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെ […]