കുടുംബശ്രീ വിഷുച്ചന്തകളിലൂടെ 3.98 കോടി രൂപയുടെ വിറ്റുവരവ്

കുടുംബശ്രീയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെ സംഘടിപ്പിച്ച വിഷുച്ചന്തകളില്‍ നിന്നും 3.98 കോടി രൂപയുടെ വിറ്റുവരവ്.  63 ലക്ഷം രൂപയുടെ വിറ്റുവരവ് നേടി എറണാകുളം ജില്ലയാണ് ഒന്നാമത്. കാസര്‍കോട്, തൃശൂര്‍ ജില്ലകള്‍ യഥാക്രമം 41 ലക്ഷവും 40 ലക്ഷവും വിറ്റുവരവ് നേടി. കോട്ടയം, എറണാകുളം, കാസര്‍കോട് ജില്ലകളില്‍ സി.ഡി.എസ് ചന്തകള്‍ക്ക് പുറമേ ജില്ലാതലത്തിലും വിഷുച്ചന്തകള്‍ സംഘടിപ്പിച്ചു.  
തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ചേര്‍ന്നൊരുക്കിയ കുടുംബശ്രീ വിഷുച്ചന്തകളില്‍ 14358 വനിതാ കര്‍ഷക സംഘങ്ങള്‍ ഉല്‍പാദിപ്പിച്ച വിഷവിമുക്ത പച്ചക്കറികളും പഴവര്‍ഗങ്ങളുമാണ്  വിപണനത്തിനെത്തിച്ചത്. കൂടാതെ 15889 സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങളില്‍ ഉല്‍പാദിപ്പിച്ച വൈവിധ്യമാര്‍ന്ന ഉല്‍പന്നങ്ങളും ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നു.

സാധാരണക്കാര്‍ക്ക് മിതമായ വിലയില്‍ ഗുണമേന്‍മയുള്ള പച്ചക്കറികള്‍  ലഭ്യമാക്കുക എന്നതോടൊപ്പം കോവിഡ് കാല മാന്ദ്യത്തില്‍ നിന്നും കുടുംബശ്രീ കര്‍ഷകര്‍ക്കും സംരംഭകര്‍ക്കും ഉല്‍പന്ന വിപണനത്തിനും വരുമാന വര്‍ദ്ധനവിനുമുള്ള അവസരമൊരുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് വിഷുച്ചന്തകള്‍ സംഘടിപ്പിച്ചത്.