മന്ത്രി ശ്രീ. എം.വി. ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർക്ക് ഉപഹാരം നൽകി ആദരിച്ചു.

സ്ഥാനമൊഴിയുന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ, എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ. എം.വി. ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർക്ക് കുടുംബശ്രീ ഉപഹാരം നൽകി ആദരിച്ചു. സ്വരാജ് ഭവനിൽ ഇന്ന് സംഘടിപ്പിച്ച യാത്രയയപ്പ് ചടങ്ങിൽ കുടുംബശ്രീയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ശ്രീ. ജാഫർ മാലിക് ഐ.എ.എസ് മന്ത്രിയ്ക്ക് ഉപഹാരം നൽകി.
പുതിയ കർമ്മ മണ്ഡലത്തിൽ ഉജ്ജ്വല ശോഭയോടെ തിളങ്ങാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട എം.വി. ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർക്ക് കുടുംബശ്രീ കുടുംബത്തിന്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. ഫോട്ടോ അടിക്കുറിപ്പ് : തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ, എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി എം.വി. ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർക്ക് കുടുംബശ്രീ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ജാഫർ മാലിക് ഐ.എ.എസ് ഉപഹാരം നൽകുന്നു. മന്ത്രി പത്നി പി.കെ. ശ്യാമള, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ശാരദ മുരളീധരൻ ഐ.എ.എസ് , തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ഡോ. ഷർമിള മേരി ജോസഫ് ഐ.എ.എസ്, കുടുംബശ്രീ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ ജഹാംഗീർ, പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് ഓഫീസർ ഡോ. മൈന ഉമൈബാൻ എന്നിവർ സമീപം.