‘അനഘ ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സു’മായി വീട്ടമ്മ

തൃശൂര്‍ ജില്ലയിലെ കാട്ടുകാമ്പാല്‍ പഞ്ചായത്തിലെ പതിനാറാം വാര്‍ഡില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന അര്‍ച്ചന അയല്‍ക്കൂട്ടത്തിലെ നിറസാന്നിധ്യമാണ് ലതിക. ആദ്യമൊക്കെ നാടന്‍ പലഹാരങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ വിവിധ ഭക്ഷ്യ ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍ നിര്‍മിച്ച് വിപണനം നടത്തിയിരുന്ന ലതിക എട്ടു വര്‍ഷം മുമ്പാണ്

തുടർന്ന് വായിക്കുക